Friskvårdscoaching för företag


Som företagare/chef vill du att ett friskvårdsarbete skall ge effekt såväl för den individuella hälsan hos de anställda som för företagets resultat. I ett friskvårdarbete gäller det att motivera till motion och hälsa. Att över en längre tid öka motivationen för och premiera ett sunt levande är det bästa sättet att lyckas med en friskvårdsatsning. Jag jobbar med olika upplägg för att erbjuda just erat företag det mest lämpliga arbetssättet för att lyckas.

Följande exempel har med stor framgång använts av andra företag

Att under en period mäta antalet steg eller tiden som varje individ har varit aktiv per vecka är ett populärt och kul sätt att utmana varandra på arbetsplatsen. Vem vinner? Alla som har ökat sin rörelsemängd är stora vinnare men vinnare av tävlingen kan variera på hur ni vill lägga upp tävlingen, frånsett att den som rört sig mest kan vinna så kan man även premiera alla över en viss mängd, de som ökat sin rörelsemängd med 50% eller mer eller de som ökat mest. Varje upplägg är unikt och anpassas till som passar just er. En tävling kan med fördel kombineras med Friskvårdsutbildning eller Friskvårdscoaching.
Att få en individuellt anpassad rekommendation är oerhört motiverande och effektivt. I friskvårdscoachingen anpassas rekommendationerna till varje enskild individ och alla får egna tips och råd. Detta är det mest effektiva sättet att jobba med friskvård då alla vet vad som är mest effektivt för dem och känner sig väldigt motiverade. Coachingen inleds med en föreläsning om hälsa där jag också går igenom vad som kommer att ända. Därefter får alla fylla i frågeformulär och göra vissa hälso/aktivitetstester. Nu utformar jag tillsammans med varje anställd en personlig hälsoplan och under den avtalade tiden kommer jag att coacha varje individ via mail och hemsida att följa sin tänkta plan. Kontakta mig för mer information hur vi kan skapa en alldeles unik lösning för erat företag.

Kontakta mig för att få förslag på hur vi kan göra ert friskvårdsarbete så effektivt, roligt och utvecklande som möjligt.