Friskvårdsutbildning


Som arbetsgivare finns det mycket att vinna på att motivera och engagera personalen till leva ett hälsosammare liv. Med ett aktivare liv kan sjukfrånvarodagarna minskas och personalen orkar mer och tål stress bättre. Utöver detta ger också ett bra friskvårdsarbete bra good will bland personalen då du som arbetsgivare engagera dig i hur personalen mår.

Jag erbjuder två typer av friskvårdsutbildningar för företag.

En utbildning och workshop för ägare, HR avdelning, ledning mfl av ett företag. Under ena delen visar jag vad ni som företag kan vinna på att jobba långsiktigt med företagsfriskvård och hur ni kan jobba med det. I andra delen tar vi tillsammans fram en metod som passar er. För större företag finns det en tredje del där vi utbildar avdelningschefer, gruppledare och de som behövs för att projektet skall bli så bra som vi vill. Utbildningen skräddarsys efter erat företag och era behov.
För att få ett friskvårdsprojekt att bli långsiktigt och effektivt gäller det att utbilda och motivera över tid och inte bara i början av projektet. Med denna utbildningen sprider vi ut tillfällena över tid och håller intresset bland personalen uppe under längre tid Det vanligaste är att vi har 4 träffar á 60 min under 8-12 månader med följande ämnen

  • Vad får jag ut av att vara fysiskt aktiv och tänka på hur jag lever?
  • Frisk och hälsofaktorer – vad är det som gör att jag håller mig frisk, hel och pigg
  • Bra mat för hälsa och välmående
  • Hur skall jag motivera mig att tänka på min hälsa

Varje utbildning är unik för erat företag
För bokning, offertförfrågan eller frågor
Kontakta mig på 0735-112290 eller via kontaktsidan.