Klassisk Svensk Massage


Klassisk Svensk massage förebygger och lindrar stress, muskelspänningar och belastningsproblem samt ökar koncentrationsförmågan
Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och erkänd som en av världens främsta hormonforskare, har i sin forskning kommit fram till att massage och annan beröring utlöser hormonet oxytocin, även kallat ”lugn-och-ro-hormon”.

Massage

gör spända muskler mjuka och elastiska
ökar blodcirkulationen i musklerna
ökar lymfcirkulationen
stärker immunförsvaret
har en avslappnande effekt på kroppen
ger en djupare och lugnare andning
ökar utsöndringen av vätska och restprodukter
ger en ökad kroppskännedom
motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad
har god effekt på träningsvärk
motverkar spänningar vid smärttillstånd
motverkar stress
har en lugnande effekt på nervsystemet
ökar vår koncentrationsförmåga
ökar kroppens allmänna välbefinnande